Engineering

In het begin van het engineeringstraject brengt ProXYZ haar kennis in op het gebied van regelgeving.
Ontwerpeisen voortvloeiende uit besprekingen met overheden kunnen direct worden meegenomen in het ontwerptraject.
Overleg met de klant en het ontwerpteam levert ontwerptekeningen op die bruikbaar zijn om het vergunningentraject te starten.
ProXYZ fungeert niet alleen gedurende de voorbereiding maar gedurende de gehele procedure als intermediair tussen overheidsinstanties zoals gemeenten en de klant.