Door de werkwijze van ProXYZ Consultancy is een overlap mogelijk van het vergunningentraject met site acquisitie en engineering, hetgeen voor ieder bouwproject tijdwinst kan opleveren.
Onder site acquisitie wordt het uitvoeren van een locatieonderzoek verstaan, waarbij gezocht wordt naar een locatie die voldoet aan de wensen van de klant en die daarnaast planologisch en juridisch haalbaar is.
Onder vergunningen verstaat ProXYZ het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie tot en met het verkrijgen van een vergunning danwel afwijzing van de vergunningaanvraag.
Onder engineering wordt de ontwerpfase van het voorontwerp tot en met het bestek verstaan, waarbij detaillering wordt overgelaten aan specialisten zoals aannemers en leveranciers.