Site acquisitie

Direct voor de fase van vergunningverlening vindt het traject van site acquisitie plaats.
Door de werkwijze van ProXYZ is een goede afstemming van beide trajecten mogelijk.
Afstemming dient niet alleen plaats te vinden door aansluiting van de procedures op elkaar, maar ook organisatorisch zijn in veel gevallen aanpassingen nodig.