Aanvragen

ProXYZ verzorgt ontvankelijke vergunningaanvragen. Dit houdt in dat ProXYZ de aanvragen toetst aan de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Wet Milieubeheer. De benodigde input kan voor de verschillende vergunningen variŽren.
De bouwvergunning vereist een conceptueel ontwerp en een indicatie van de bouwkosten. Voor de milieuvergunning zijn onder andere de technische gegevens van de benodigde apparatuur noodzakelijk. Additionele vergunningen vereisen, afhankelijk van het soort vergunning, andere gegevens.
De klant blijft als hoofdaanvrager verantwoordelijk en dient alle vergunningaanvragen te paraferen.