Additionele vergunningen

Sloopvergunning

In geval asbest aanwezig is in het pand of er constructieve aanpassingen worden gedaan aan het pand of indien het verwachte sloopafval meer bedraagt dan 10 m3, is een sloopvergunning vereist.
ProXYZ vult de sloopvergunningaanvraagformulieren in en voorziet deze van een begeleidend schrijven waarin de te verwijderen delen worden aangegeven.
ProXYZ adviseert de slooptekeningen uit te laten voeren door het engineeringsteam of de aannemer.

Kapvergunning

In geval van snoeien, kappen of verwijderen van bomen en/of struikgewas kan een kapvergunning benodigd zijn.
ProXYZ voert overleg met de desbetreffende autoriteiten over de te volgen procedures en in te dienen documentatie voor deze vergunning.

Inritvergunning

In het geval een aanpassing aan de reeds bestaande inrit van een perceel gedaan wordt of indien er een geheel nieuwe inrit gecreŽerd wordt, is een inritvergunning benodigd.
ProXYZ belegt de hiervoor benodigde overleggen met autoriteiten, vervolledigt de formulieren en/of toelichting en draagt zorg voor het aanpassen van de nieuwe situatietekeningen behorende bij de inritvergunning en de bouwvergunningaanvraag.