Vergunningen

ProXYZ fungeert niet alleen als intermediair tussen de klant en de autoriteiten, maar levert tevens de rapportages (bijvoorbeeld bodem-, geluids- en energierapportages) alsmede de additionele vergunningen (bijvoorbeeld kap-, sloop-, inrit- en reclamevergunningen) die bij de bouw- en milieuvergunning overlegd dienen te worden.
ProXYZ onderscheidt zich onder andere van architectenbureaus en milieubureaus door haar expertise op zowel bouw- als milieugebied en haar unieke gefaseerde aanpak.