Pre-consult

Tijdens het zogeheten pre-consult wordt contact opgenomen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht alsmede de afdeling Milieu van de desbetreffende gemeente. De plaatselijke autoriteiten worden ge´nformeerd over de geplande bouwactiviteiten en de te volgen procedures worden met hen besproken.
De voor de verschillende procedures benodigde informatie (bijvoobeeld bouw- en milieuvergunning) wordt met de betrokken partijen kortgesloten.

Kadastrale informatie

ProXYZ vraagt project-specifieke kadastrale gegevens aan en stelt deze ter beschikking voor eventuele verdere afhandeling van het vergunningentraject.

Digitale foto┤s

ProXYZ verzorgt een set digitale foto┤s van de projectlocatie en haar omgeving, die geschikt is voor verdere afhandeling van het vergunningentraject.

Input

Om de plaatselijke autoriteiten op een correcte wijze te kunnen informeren is een schetsplan benodigd, bestaande uit minimaal een schetsontwerp en een mondelinge toelichting hierop.

Output

De resultaten van een pre-consult bevatten informatie met betrekking tot de uit te voeren milieukundige en bouwkundige onderzoeken, documenten en tekeningen die bij een vergunningaanvraag in de desbetreffende gemeente nodig zijn. Een schriftelijke aanbeveling aan de aanvrager geeft inzicht in de te volgen procedures.