Supervisie

Gedurende de vergunningaanvraagprocedure wordt regelmatig contact opgenomen met de autoriteiten om het proces omtrent de aanvraagprocedure zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zullen vragen van de gemeentelijke instanties zo efficiŽnt mogelijk behandeld worden.
Alle aanpassingen die voortvloeien uit de door de autoriteiten gemaakte opmerkingen, worden direct besproken met de klant en/of besproken met de door de klant aangestelde partijen.
De supervisie periode kan zolang er zich geen bezwaar- en beroepsprocedures voordoen voortduren.
Activiteiten met betrekking tot de supervisie periode vinden plaats vanaf indiening van de verschillende vergunningaanvragen tot de verlening danwel afwijzing van de desbetreffende vergunningaanvragen.